Tretje obdobje 1997 do danes

REŠEVALNA POSTAJA PRS MURSKA SOBOTA OD LETA 1998 DO DANES


V teh težkih časih, ko se je enota morala sama znajti, tako organizacijsko kot finančnom, je na čelo reševalne postaje prišel Mitja Slavinec.Združil je preostale potapljače - reševalce, ki smo bili še pripravljeni sodelovati ter nas povezal v homogeno ekipo. Žal se je tudi ta ekipa reševalcev z leti skrčila, vendar so tisti ki so ostali to delo opravljali še naprej, v potapljaških vrstah pa iskali sposobne potapljače, ki so se jim pridružili. Tako je prišel v njihove vrste že leta 1996 IgorPraprotnik, leta 1998 pa so se jim še pridružili Drago Serec, Nuša Pavlinjek, Gorazd Kikec in Dražen Popovič. V tem času se je veliko dalo na izobraževanje reševalcev, saj je z novo organiziranostjo bil pogoj, da ima reševalec vsaj kategorijo CMAS P3 ali več. Tako imajo vsi potapljači reševalci najvišje potapljaške kategorije in dolgoletne potapljaške izkušnje, so visoko motivirani in nesebično pomagajo ljudem v stiski. Nenazadnje smo reševalci reševalne postaje Murska Sobota rešili že tri življenja, ko smo opravljali varovanja raznih prireditev, nič kolikokrat pa smo že svojcem iz mrzlega vodnega groba vrnili njihove najdražje, da se lahko dostojno poslovijo od njih.

· leta 1998 je bilo tako opravljenih 6 akcij, člani PRS so se udeležili križarjenja z ladjo Konobe (seveda na svoje stroške), organizirani pa je bil tudi tabor v Crikvenici. To leto je bilo za člane PRS zelo pomembno saj smo dobili svoj novi kompresor (prejšnji so namreč vsi ostali Gasilskemu društvu Murska Sobota).

· leta 1999 je bilo opravljenih 7 akcij. Tega leta se je potapljaško društvo Murska Sobota, kot seveda tudi člani PRS in DAN International – Slovenia uveljavilo v slovenskem merilu predvsem z dvema zelo odmevnima tečajema, ki so se ga udeležili potapljači iz vse Slovenije. To sta bila tečaj potapljanja pod led in tečaj uporabe kisika ob nudenju prve pomoči.

· leto 2000 je bilo za člane reševalne enote zelo aktivno. Poleg tega da so izvedli 5 zelo odmevnih akcij, so ponovno organizirali tečaj potapljanja pod ledom, med varovanjem na akumulacijskem jezeru v Kraščih rešili iz vode motornega padalca, sodelovali na prireditvi » DAN VODE » v Murski Soboti in v Lendavi je še njihov vodja postaje dr. Mitja Slavinec pridobil inštruktorski naziv M2.Tega leta smo bili bogatejši še za en kompresor.

· leta 2001 smo izvedli 1 reševalno akcijo, 2 varovanji prireditev in izvedli 6 usposabljanj za člane reševalne enote, kot tudi za ostale člane našega društva. Tu se vidi, da smo res zelo dosti dajali na čim boljšo izobraževanje članstva, saj smo se zavedali da je samo visoko usposobljen reševalec tudi dober reševalec. Tega leta je tudi izpolnil pogoje za reševalca Dušan Balaško in z veseljem smo ga vzeli v svoje vrste..

· leta 2002 smo izvedli 2 reševalni akciji, 1 varovanje prireditve in 4 usposabljanja, s čimer smo nadaljevali z kontinueto izobraževanja članstva.

· leta 2003 je prišlo do menjave vodje reševalne postaje. Prejšnje leto si je Goran Klemenčič pridobil inštruktorsko kategorijo M1 in prevzel vodenje postaje od dr. Mitje Slavinca in ga s tem vsaj deloma razbremenil.Bila je 1 reševalna akcija, izvedena 4 varovanja prireditev in opravljenih kar 7 usposabljanj.To leto, pa smo dobili tudi svoje prepotrebne klubske prostore, tako da smo sedaj lahko vso skupno opremo skladiščili na enem mestu.Civilna zaščita mestne občine Murska Sobota, nam je namreč dala v uporabo prostore v enem od zaklonišč, katere smo si uredili, tako da smo sedaj z njimi zelo zadovoljni.

· leta 2004 je bilo 5 reševalnih akcij, 2 varovanji in 3 usposabljanja.Tega leta pa smo bili bogatejši še za eno stvar. Izpolnile so se nam namreč dolgoletne želje po lastnem čolnu, katerega smo dobili meseca julija. Tako smo postali na vodi mnogo bolj mobilni, kvalitetnejše bomo lahko izvajali vsa varovanja na vodi, pa tudi razna iskanja bodo neprimerno lažja.Reševalci pa smo tudi ponosni na letos dobljeno plaketo mestne občine Murska Sobota, kar je njeno vsakoletno najvišje priznanje.Vsem reševalcem, ki so pridali svoj majhen delček v ta veliki mozaik, ki je nastajal dolgih trideset let se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem, saj brez njihovega deleža nebi bili tu kjer smo danes, ko se lahko z ponosom ozremo nazaj na prehojeno pot.

Reševalci reševalne postaje Murska Sobota smo zelo enotna homogena ekipa, kjer se kaže da smo poleg profesionalne navezanosti razvili tudi tesna prijateljstva, ki zagotavljajo, da resnično delujemo pod vodo kot eno. Večkrat nam že majhna gesta sopotapljača točno pove, kaj nam želi povedati, kar je pod vodo bistvenega pomena, še posebej, če vemo v kakšnih pogojih je izvedena večina akcij.. Danes sestavljajo reševalno postajo Murska Sobota naslednji potapljači:

- Goran Klemenčič, CMAS M1 - vodja RP

- Niko Hochstetter, CMAS P4 - namestnik vodje RP

- Milan Vertot, CMAS P4

- dr. Mitja Slavinec, CMAS M3

- mag. Nuša Pavlinjek, CMAS P4

- Igor Praprotnik, CMAS P4

- Stojan Habjanič, CMAS P3

- Drago Serec, CMAS P3

- Peter Perš, CMAS P3

- Gorazd Kikec, CMAS P3

- Dušan Balaško, CMAS P3

- Dražen Popovič, CMAS P1 - zdravnik

Imamo pa tudi dva reševalca pripravnika:

- Matjaž Grilec, CMAS P2

- Aleš Lazič, CMAS P2.


Naj nadaljujem misel, ki sem jo zapisal že uvodoma in s tem sklenem ta dopis : » Včasih nam lahko majhen dogodek povsem spremeni življenje, če imamo srečo, da se tega zavedamo, da brez omahovanja zavržemo stari način in drzno pohitimo novemu načinu življenja naproti.« Mi, ki imamo potapljanje kot se temu reče, nekje v duši, poskušamo slediti tej njegovi misli. Za konec vam želim še vsem skupaj še mnogo lepih potopov.


 
Nazaj