Prvo obdobje 1973 - 1984

PODVODNA REŠEVALNA ENOTA 1973 – 1983

 

Vodstvo takratnega Gasilskega društva Murska Sobota in Gasilske zveze Murska Sobota , sta že dalj časa ugotavljali, da bo potrebno za učinkovito posredovanje ob nesrečah v kopališčih in priložnostnih kopališčih kot so gramoznice in jezera v Prekmurju formirati potapljaško enoto. Tako je leta 1973 padla odločitev da se v okviru članstva Gasilskega društva Murska Sobota usposobijo njeni člani za posredovanje ob nesrečah na vodi in pod vodo in tako izpolni pogoj za formiranje potapljaške reševalne enote.

Za posredovanje ob omenjenih nesrečah je bilo potrebno usposobiti ustrezno ekipo potapljačev. Na razpis se je prijavilo dvaintrideset članov, kateri so se pričeli usposabljati teoretično in praktično za reševalce na vodi in pod vodo - potapljače. Usposabljanje v obliki tečaja je potekalo pod strokovnim vodstvom Društva za raziskavo morja iz Ljubljane. Teoretični del tečaja iz reševanja pod vodo so opravili doma, praktični del pa v soboškem kopališču, gramoznicah in na morju v Piranu. Izpiti za Mlajšega potapljača pa so opravili v izvedbi Društva za raziskavo morja Ljubljana in na morju v Piranu. Ta izpit je opravilo osem članov in sicer Jože Pintarič, Janez Merica, Franc Gregor, Janez Škraban, Štefan Dervarič, Štefan Klemenčič, Ludvik Merica in Majda Števančec. Člani enote so se nadalje usposabljali za zahtevnejša podvodna reševanja na morju v Bernardinu in reki Dravi, na elektrarni Mariborski otok. Posebno usposabljanje sta opravila Janez Merica in Janez Škraban leta 1978 v potapljaškem centru Jugoslovanske vojne mornarice v Puli. Pridobila sta si naziv podvodni reševalec-inštruktor. Tako usposobljena podvodna reševalna enota Gasilskega društva Murska Sobota je bila takrat edina tovrstna enota v Pomurju.

Enota je v tem obdobju razpolagala z dvema kompletoma potapljaških oblek, dvema jeklenkama za stisnjen zrak 10 L, kompresorjem za polnjenje jeklenk na električni pogon in primernim čolnom. Potapljaško opremo so v nadaljevanju delovanja dopolnjevali in posodabljali.

Člani enote so že takoj po formiranju opravili nekaj uspešnih iskanj utopljencev (gramoznica Cven in Križevci pri Ljutomeru ter v Blaguškem jezeru), prav tako pa so uspešno posredovali tudi pri drugih nesrečah v vodi. Letno so opravili do dvanajst podvodnih intervencij. Tako so zamenjali zastareli način iskanja utopljencev z tako imenovanim haklom.

Posebej pa moramo omeniti težave, ki izvirajo iz prostovoljnega sodelovanja na intervencijah članov enote. Žal so se tudi takrat intervencije izvajale med rednim delovnim časom. V takratnih podjetjih v Murski Soboti pa tega niso razumeli in so članom enote izgubljeni delovni čas šteli za letni dopust, kot da ne bi opravljali prostovoljnega humanega dela. To se dogaja tudi danes!

Tako številčna, usposobljena in opremljena in je podvodna potapljaška enota Gasilskega društva delovala vse do leta 1983.

 
Nazaj