Plaketa MO Murska Sobota

Podvodna reševalna enota pri Potapljaškem društvu Murska Sobota je prejela najvišje občinsko priznanje Plaketo Mestne občine Murska Sobota za leto 2004.

Obrazložitev:

Enota Podvodne reševalne službe, ki deluje pri Potapljaškem društvu Murska Sobota v letošnjem letu praznuje 30. obletnico delovanja. Enota je bila med prvimi tovrstnimi enotami v takratni Jugoslaviji in je že od samega začetka zagotavljala nadpovprečno stopnjo zaščite in reševanja, ne le na lokalnem, temveč tudi na širšem teritorialnem območju.

Pripadniki enote vsako leto opravijo do 15 intervencij in akcij, reševalne, preventivne in izobraževalne narave, kakor tudi varovanja prireditev na vodi ter ob njej. Ob reševanju materialnih dobrin je še posebej pomembno njihovo delo pri preprečevanju in sanaciji posledic naravnih nesreč (poplave).

Enota je v času svojega delovanja preko 35 krat uspešno posredovala pri iskanju utopljencev. Reševalci se zavedajo, da zaradi pietete do ponesrečencev in negotovosti svojcev, gre za dejavnosti z najvišjo etično vrednoto, zato se jih lotijo tudi v najtežjih pogojih.

Enota Podvodne reševalne službe je bila ustanovljena pri soboškem gasilskem društvu, po ustanovitvi Potapljaškega društva Murska Sobota pa je v skladu z ureditvijo Podvodne reševalne službe Slovenije, prešla v sestav le-tega. Je ena izmed 15 tovrstnih enot, ki delujejo pod okriljem Slovenske potapljaške zveze. Zaradi izredno težkih pogojev dela, kot so slaba vidljivost pod vodo, hladna voda, velik tok in podobno, katerim so podvodni reševalci izpostavljeni, v enoti največ pomena namenjajo izobraževanju. Pri tem se ne omejujejo le na svoje člane, temveč pogosto organizirajo usposabljanja tudi za druge reševalce. Še posebej velja omeniti tečaje potapljanja pod led, kjer so prav soboški potapljači bili med prvimi in na ta način tudi sodelovali pri kreiranju standardov tovrstnih izobraževanj. Zaradi tega enota Podvodne reševalne službe Murska Sobota velja za eno kadrovsko najbolje usposobljenih v Sloveniji. Sestavljena je iz 12 reševalcev in reševalk, ki so vsi izkušeni potapljači z najvišjimi potapljaškimi in inštruktorskimi kategorijami. Je tudi edina enota v Sloveniji, ki izpolnjuje pogoje za reševanje s helikopterjem.

Enota spada med tiste, ki raje preprečujejo kot rešujejo, zato svojo reševalno dejavnost redno nadgrajujejo s številnimi preventivnimi aktivnostmi, še posebej med šolajočo se mladino. Na ta način so bistveno zmanjšali utopitve med mladimi. Sodelovali so tudi pri izdelavi predstavitvenih in izobraževalnih gradiv, ki jih je iz naslova preventive izdala Slovenska potapljaška zveza in jih uporabljajo reševalci po vsej Sloveniji. Podvodni reševalci izvajajo tudi redne preventivne monitoringe vodnih nabrežin.

Pomembna je tudi gospodarska dejavnost enote, pri čemer pripadniki pogosto rešujejo potopljene stroje ali druge naprave, kot npr. zelo zahtevno in težavno reševanje ostankov Babičevega mlina na Muri, ki kot eden zadnjih ohranjenih predstavlja pomembno kulturno in etnološko znamenitost Pomurja.

Vsi reševalci so prostovoljci, ki za dobrobit širše družbene skupnosti ne izpostavljajo le svoje zdravje in varnost, temveč vlagajo tudi svoj prosti čas in svojo lastno potapljaško opremo. Njihova požrtvovalnost in večletni uspehi trajnejšega pomena niso ostali neopaženi, saj je enota prejela Bronasti znak civilne zaščite, trije reševalci pa so si s svojo dejavnostjo pridobili republiški naziv Častni član Podvodne reševalne službe Slovenije.

Najponosnejši pa so na dejstvo, da se enota Podvodne reševalne službe pri Potapljaškem društvu Murska Sobota, lahko kot edina v Sloveniji, pohvali z dvema rešenima življenjema.


 
Nazaj