Ustanovni člani

1. Niko Hochstetter, Murska Sobota

2. Milan Vertot, Murska Sobota

3. Mitja Slavinec, Murska Sobota

4. Nataša Vukan, Murska Sobota

5. Goran Klemenčič, Martjanci

6. Milan Lah, Murska Sobota

7. Stojan Habjanič, Puconci

8. Igor Praprotnik, Murska Sobota

9. Majda Hochstetter, Murska Sobota

10. Gabrijela Slavinec, Murska Sobota

11. Mitja Slavinec, Murska Sobota

12. Nataša Praprotnik, Murska Sobota


 
Nazaj