Organi društva

1996 - 2000

Predsednik: doc. dr. Mitja SLAVINEC

Podpredsednik: Igor PRAPROTNIK

Tajnik: Milan VERTOT

Blagajničarka: mag. Nataša VUKAN

Član predsedstva: Nikolaj HOCHSTATTER


Nadzoni odbor: Nikolaj HOCHSTATTER

Goran KLEMENČIČ

Stojan HABJANIČ


Disciplinska komisija: Milan VERTOT

Nataša PRAPROTNIK

mag. Nataša VUKAN


2000 - 2004

Predsednik: doc. dr. Mitja SLAVINEC

Podpredsednik: Nikolaj HOCHSTATTER

Tajnica: mag. Nuša PAVLINJEK

Blagajničarka: Ksenija KLEMENČIČ

Člana predsedstva: Igor PRAPROTNIK

Goran KLEMENČIČ


Nadzoni odbor: Gabrijela SLAVINEC

Majda HOCHSTATTER

Dragutin SEREC


Disciplinska komisija: Gorazd KIKEC

doc. dr. Nataša VAUPOTIČ

Stojan HABJANIČ

 
Nazaj