Organi društva

Predsednik: dr. Mitja SLAVINEC

Podpredsednik: Goran KLEMENČIČ

Tajnica: Nataša PRAPROTNIK

Blagajničarka: Ksenija KLEMENČIČ,

Člani predsedstva: Dušan BALAŠKO, Matjaž ČEH, Jože SKRILEC, Nuša PAVLINJEK

Nadzorni odbor: Niko HOCHSTETTER kot predsednik in Božo KNEHTL, Mojca HALOŽAN MAKOVEC kot člana

Časno razsodišče: Milan VERTOT kot predsednik, dr. Nataša VAUPOTIČ in Dražen POPOVIČ kot člana

 
Nazaj