Potapljaško društvo Murska sobota

Klavniška ulica 15

9000 Murska Sobota


Transakcijski račun št.: 02 358 0088846942


Davčna št.: 90117590

Matična št.:

Telefon: 031 399 888

O društvu

Člani potapljaškega društva Murska Sobota (PDMS) nadaljujemo Prekmursko potapljaško tradicijo, ki se je na organiziran način pričela leta 1972 z ustanovitvijo Podvodne reševalne enote pri Gasilskem društvu Murska Sobota. Društvo je vključeno v Slovensko potapljaško zvezo, tvorno pa sodeluje tudi z drugimi potapljaškimi društvi po Sloveniji.

V potapljaškem društvu Murska Sobota največ pozornosti posvečamo VARNEMU POTAPLJANJU. Zagotavljamo ga z neprestanim izobraževanjem naših članov, tako na nivoju osnovnih potapljaških znanj, kot na področju potapljaških specialnosti.

Druženje in družabno življenje je v društvu na najvišji možni ravni. V ta namen organiziramo letno vsaj 4 potapljaške piknike, tradicionalno prvomajsko križarjenje po Jadranu, poletne potapljaške tabore na morju, potapljanja v tropskih morjih, leto pa zaključimo s tradicionalnim novoletnim srečanjem.


Nastanek in razvoj društva

Društvo je bilo ustanovljeno pred skoraj desetimi leti. Takrat smo se Pomurski potapljači, organizirani preko Potapljaške društva Maribor in delujoči pod okriljem Murskosoboškega Gasilskega društva, kadrovsko okrepili z lastnim inštruktorjem. S tem je bil izpolnjen eden izmed osnovnih pogojev za uspešen razvoj društva in same dejavnosti, saj smo lahko samostojno razvijali našo kadrovsko strukturo, skrbeli za podmladek in nenazadnje preko izobraževanja aktivno skrbeli za varno potapljanje. Društvo se je ustanovilo in razvijalo okrog izkušenega jedra podvodnih reševalcev, ki so zaradi tega ves čas predstavljali tudi osnovno gonilno silo ter s tem tudi prevzeli poseben položaj najbolj odgovornih za nadaljnji razvoj. Prav temu se lahko zahvalimo za tako hiter in uspešen razvoj društva kot celote na vseh področjih delovanja. Pogosto tudi na račun mnogih bonitet, ki so se jih reševalci odpovedali v korist celotnega društva.

Takoj smo se včlanili tudi v našo krovno potapljaško organizacijo, Slovensko potapljaško zvezo, kjer smo s svojimi aktivnostmi, izkušnjami in tradicijo reševalcev in vztrajnim delom pogosto pripomogli tudi k razvoju celotne Zveze in potapljanja v Sloveniji nasploh.

Pomen kakršnega koli združenja se kaže po vrednosti in obsegu koristi, ki ga nudi svojemu članstvu. Pri nas se to manifestira predvsem na treh področjih: izobraževanje, opremljanje in organizacija potopov, nadgrajeno seveda z družabnim življenjem. Naša prva skrb in tudi napor je bilo zagotavljanje ustrezne skupne potapljaške opreme. V trem trenutku lahko povsem mirno zagotovimo, da spadamo med bolje opremljena potapljaška društva, tako glede skupne, kot tudi osebne opreme. Smo tudi eno redkih društev, v katerem imajo člani možnost brezplačne uporabe potapljaške opreme ter udeležbe na vseh seminarjih potapljaških specialnosti. Ob podpori Mestne občine Murska Sobota in drugih pokroviteljev smo si lepo uredili tudi klubske prostore.

Društvo, skozi katerega se je zvrstilo veliko preko 100 članov, je zelo hitro prebolelo otroške bolezni in prav velik odziv zainteresirane javnosti nas je postavilo pred dilemo, kako usmeriti naš nadaljnji razvoj. Ali se zapreti in ga ohraniti na takratnem številu članstva, ali pa vrata na široko odpreti in dati možnost vsem, ki pokažejo vsaj minimalno zanimanje za potapljanje. Dilema je bila še toliko težja, saj smo v društvu ves čas imeli zelo pristne in prijateljske medsebojne odnose, kar bi bilo s širitvijo društva nemogoče ohraniti. Takim odnosom v društvu se nikakor nismo hoteli odreči, saj nam je to zagotavljalo veliko prednost in vnašalo svojevrstno kakovost v naše delovanje. Po drugi strani pa bi zapiranje društva v obstoječe okvire onemogočalo naš nadaljnji razvoj in napredek.

Prepričan sem, da smo na gornje vprašanje poiskali pravi odgovor, ko smo nadaljnji razvoja društva usmerili po poti, ki leži vmes med obema skrajnostma. Vrata društva smo odprli, vendar potiho in ne povsem na stežaj. Okolje smo na sebe opozarjali predvsem preko rezultatov našega delovanja. Na ta način smo kljub hitrejši rasti članstva uspeli ohraniti našo največjo prednost in vrednoto, kolegijalnost in prijateljski odnos med člani, hkrati pa novinci v društvu imajo kontaktno osebo, ki jih seznani z navadami in načinom dela.

Pomen organiziranega potapljanja ni zgolj v zagotovitvi ugodnih finančnih aranžmajev, ki jih društvo lahko doseže, temveč predvsem v tem, da potapljačem začetnikom zagotovimo potapljanje z izkušenimi potapljači. Prav to ključno prispeva k varnosti potapljanja in seveda tudi k zmanjšanju morebitnega strahu in nelagodja pri začetnikih. Vsi člani našega društva se še dobro spominjajo svojih potapljaških začetkov in koliko jim je tak pristop takrat pomenil. Prav zaradi tega s toliko večjo odgovornostjo sedaj nadaljujejo s to tradicijo in bogate izkušnje nesebično prenašajo na mlajše.

Z zadovoljstvom in ponosom, ki nam ju vliva pogled na prehojeno pot, se lahko napotimo našim novim ciljem naproti. V Potapljaškem društvu Murska Sobota smo si jih vedeli zadati in jih bomo tudi zmogli uresničiti.


Sem članom NAJBOUKŠOGA POTAPLJAŠKOGA DRÜJŠTVA MURSKA SOBOTA želen puno lejpih pa gvüšnih potopov


doc. dr. Mitja SLAVINEC,

predsednik