Redna letna skupščina

V petek, 16. marca se je ob 19. uri v Klubu PAC odvijala redna letna skupščina
Potapljaškega društva Murska Sobota z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročila o delu društva v preteklem letu
3. Razprava po poročilih
4. Program dela društva v tekočem letu
5. Razno

Po zaključeni skupščini je sledila večerja in druženje v Piceriji Royal.

 
Nazaj