Otvoritev potaplaške sezone

Vabin vas na otvorijtev sezone potapanja, tou soboto 22. aprila ob 13.h na Soboškon jezeri pri Gorilkoji.

Saki ka de ščou, de lejko sprobo tuj potaplanje s cejloobrazno masko, ka je prva vora tečaja za uporabo podvodne komunikacije.

Či štoj nuca luft ali kaj od opreme, naj prosin napijše Gorani.

 
Nazaj