Projekti

Potapljaško društvo Murska Sobota aktivno sodeluje na večih projektih in se tudi prijavlja na razpise. Trenutno je v izvedbi projekt Izhodišča za rabo vodnih teles, ki se izvaja v okviru Strategije lokalnega razvoja »LAS Pri dobrih ljudeh 2020« v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj operacije je pridobivanje informacij o stanju vodnih teles na območju LAS Pri dobrih ljudeh in izboljšanje stanja na področju informiranosti o stanju vodnih teles ter ohranjanje naravnega okolja in biotske raznovrstnosti na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Leta 2015 je bil zaključen projekt Rešujmo skupaj!, ki se je izvajal v okviru programa Slovenija- Madžarska (OP SI-HU 2007 – 2013). V projektu Rešujmo skupaj je PDMS pridobilo potapljaško in drugo opremo ter izkušnje in potrebno strokovno znanje za realizacijo zastavljenih ciljev projekta s posebnim poudarkom na kartiranju akvatorijev.